Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tümü Vizyon-Misyon

Misyon: Ulusal ve uluslararası mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış eğitim programları aracılığıyla, evrensel değerler ışığında, bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, ulusal ve evrensel insani değerlere saygılı, meslek alanında ki kalitesi ile gerekli ve yeterli bilgi ile beceriye sahip, yetkin profesyoneller yetiştirmektir.                                                                                                                                                                                                                                                                              Vizyon: Her yönüyle eksiksiz yetişmiş kendisi ve çevresine faydalı, içinde yaşadığı topluma yol gösterebilen, dünyayla entegre olabilecek çağdaş dimağları insanlık hizmetine sunan öncü eğitim kurumları arasında olmaktır.

...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı