Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu

Başsağlığı: Öğr. Gör. Ruşen SARENDELİ

 

Yüksekokulumuz öğretim görevlisi Ruşen DARENDELİ'nin babası vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Cenazesi 03.01.2017 Salı  günü öğle namazını müteakip Bahçelievler Camiinden kaldırılacaktır.

TAZİYE YERİ:DİVANLI (Kümbet) TAZİYEEVİ

YÜKSEKOKUL YÖNETİMİ

 


KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2016-2017 GÜZ YY, NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU-15.06.2016

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ÖNLİSANS ve LİSANS Programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrenciler için;


A-YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI VE KOŞULLARI:

           1- Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

2- Kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş müracaatlarında, öğrencinin ayrılacağı programdaki tüm derslerini (ayrıldığı yarıyıl dahil) başarı ile geçmiş ve genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2.30, 100’lük sistemde en az 60 olması gerekir.

3- Disiplin cezası alanlar yatay geçiş müracaatı yapamazlar.

4- Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

5- Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

6- Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

7- Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

8- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde birinci öğretim diploma programındaki öğrenciler birinci ya da ikinci öğretim diploma programına yatay geçiş yapabilmek için her iki programa da birbirinden bağımsız olarak başvurabilirler. Her iki diploma programına birden başvuran öğrenci, her iki programa da yatay geçiş yapma şartlarını sağlaması durumunda aksi yönde beyanı bulunmadığı sürece öncelikle birinci öğretim diploma programına yerleştirilir ve diğer programdaki başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

9- Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

10- Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

11- Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

12- Kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş yerleştirme işlemleri, ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararı üzerine yapılır.

13- Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Web sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar, internet duyurusuyla tebliğ edilir.

14- Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.

15- Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının ilgili komisyonları, öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı ve eşdeğer kabul edilen dersler ile yatay geçiş yaptığı programın yürürlükteki müfredat programındaki derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak program tablosu ile alması gereken dersleri belirler.


B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:(TARANACAK BELGELER)

1- Öğrenci Belgesi

2- Not belgesi (Transkript)

3- ÖSYM yerleştirme puanı internet çıktısı

4- Disiplin cezası almadığını belirten belge (Öğrenci belgesi veya transkript belgesinde belirtilmiş ise ayrıca bu belgeye ihtiyaç yoktur.)

Başvurular; başvuru için gerekli belgelerle birlikte aşağıdaki tarihler arasında internet üzerinden yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.


C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

  
  BAŞLANGIÇBİTİŞ 
 BAŞVURU TARİHİ11.07.2016 05.08.2016 
 DEĞERLENDİRME TARİHİ08.08.2016 12.08.2016 
 SONUÇLARIN İLANI15.08.2016 
 KESİN KAYIT TARİHİ16.08.2016 22.08.2016 
 YEDEK KAYIT TARİHİ23.08.2016 26.08.2016  TIP FAKÜLTESİ İÇİN

 BAŞLANGIÇBİTİŞ 
 BAŞVURU TARİHİ 25.07.201604.08.2016 
 DEĞERLENDİRME TARİHİ 05.08.201611.08.2016 
 SONUÇLARIN İLANI 15.08.2018
 KESİN KAYIT TARİHİ 15.08.201619.08.2016 
 YEDEK KAYIT TARİHİ22.06.2016 26.08.2016 D-KAYIT EVRAKLARI :


ELDEN TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR:

1-   Öğrenci Belgesi (Yeni tarihli)

2- ÖSYS Sonuç Belgesi

3- Not Belgesi (Transkript aslı)

4- Disiplin cezası almadığına dair belge. (Transkript veya öğrenci belgesinde belirtilmemişse)

5- Ders İçerikleri (Ders muafiyetlerinin yapılabilmesi için kayıt esnasında, Bölüme verilecektir)

6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

7- Yeni çekilmiş 6 adet fotoğraf

 

Not:Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıt evrakları ile birlikte kayıt hakkı kazandığı okullarına giderek kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir..

 

E-BAŞVURU İŞLEMİ:


http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yatay_login.aspx


Linkinden giriş yapılarak gerekli bilgiler doğru şekilde doldurularak başvuru yapılacaktır. Ayrıca aşağıdaki belgeler taranarak sisteme doğru şekilde yüklenecektir. Belgelerin yüklenmesinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Evrakların sisteme yüklenmesinde ortaya çıkacak sorunlardan üniversitemiz sorumlu değildir. Evrakların yüklenememesi durumunda yatay geçiş işlemi yapılamayacaktır.

1- Öğrenci Belgesi

2- Not belgesi (Transkript)

3- ÖSYM yerleştirme puanı internet çıktısı

4- Disiplin cezası almadığını belirten belge (Öğrenci Belgesi veya Transkript Belgesinde belirtilmiş ise ayrıca bu belgeye ihtiyaç yoktur.)


NOT: Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, elden teslim edilecek olan evrakları, Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Başvuru linkinden sisteme yüklenen belgeler ile kayda gelirken getirilen belgelerde tutarsızlık olduğunda kayıt iptal edilecektir.

 

YAZ OKULU DUYURUSU-06.06.2016                          NOT:KSU YAZ YY YÖNERGESİ ÇERÇEVESİNDE İŞLEMLER YAPILACAKTIR. DERS SEÇİMLERİ OTOMASYONDA DERSLER 1 (BİR) SAAT OLARAK SEMBOLİK TANIMLANMIŞTIR.WEB SAYFAMIZ BÖLÜMLER VE DERSLER MENÜSÜNDE  GÖRÜLEBİLİR.YAZ OKULU DUYURUSU-08.06.2016

KSÜ DIŞINDAN GELECEK ÖĞRENCİLER DERS MÜRACAATLARINI 20.06.2016 – 24.06.2016 TARİHLERİ ARASINDA YAPACAKLARDIR.

 

1-      YAZ ÖĞRETİMİNDEN DERS ALMAK İSTEYEN TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN 07.06.2016 - 20.06.2016 TARİHLERİ ARASI OTOMASYON ÜZERİNDEN DERS SEÇİMİNİ YAPMALARI GEREKMEKTEDİR

2-      YAZ OKULU KESİN KAYITLARI DERS ÜCRETLERİNİN YATIRILMASINDAN SONRA GERÇEKLEŞECEKTİR. DERS ÜCRETLERİ İSE 20.06.2016 - 24.06.2016 TARİHLERİ ARASI VAKIFLAR BANKASI “ATM” DEN “KURUM ÖDEMESİ” OLARAK YATIRILACAKTIR. ASLA HESABA PARA YATIRILMAMALIDIR. ZİRA SİSTEMDE GÖZÜKMEMEKTEDİR.

3-      KENDİ BÖLÜMÜNDE AÇILMAYAN DERSLER ÜNİVERSİTEMİZİN DİĞER BÖLÜM VEYA OKULUNDAN ALINABİLİR. ANCAK BU DURUMDA ÖĞRENCİLERİMİZ KENDİ BÖLÜMLERİYLE GÖRÜŞMESİ VE BÖLÜMÜN REKTÖRLÜĞE KARAR GÖNDERMESİ GEREKLİDİR. AKSİ HALDE DİĞER BÖLÜMLERDEN DERS ALMA İŞLEMİ YAPILAMAZ.

4-      DERS ÜCRETİNİ YATIRAN ÖĞRENCİLERİMİZ TEKRAR OTOMASYON PROGRAMINA GİREREK DERS KAYITLARINI KESİNLEŞTİRMELERİ GEREKMEKTEDİR. AKSİ HALDE DERS KAYDI TAMAMLANMIŞ OLMAYACAKTIR.

5-      DERSLERİN AÇILMASI MÜRACAAT EDEN ÖĞRENCİ SAYILARINA BAĞLI OLDUĞUNDAN, MÜRACAAT EDİLEN HER DERS AÇILACAK ANLAMINDA DEĞİLDİR.

6-    ÜNİVERSİTEMİZ DIŞINDAKİ DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İSE ÜNİVERSİTEMİZDEN DERS ALABİLMELERİ İÇİN ÖNCELİKLE

 

http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx

 

BAŞVURU LİNKİNDEN ÖĞRENCİLİK BAŞVURUSU YAPACAKLARDIR. DAHA SONRA İSE KSÜ ÖĞRENCİ OTOMASYONU

 

http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx

 

LİNKİ ÜZERİNDEN DERS SEÇİMİ YAPACAKLAR, SİSTEMDE ÇIKAN ÜCRETİ VAKIFBANK “ATM” DEN “KURUM ÖDEMESİ” OLARAK YATIRDIKTAN SONRA TEKRAR OTOMASYONA GİREREK DERS KAYITLARINI KESİNLEŞTİRECEKLERDİR.

 

 

YAZ ÖĞRETİMİ                    

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Derslere Müracaat (KSÜ Öğrencileri için)

07.06.2016

17.06.2016

Derslere Müracaat                                                     (KSÜ Dışındaki Öğrenciler İçin)

20.06.2016

24.06.2016

Müracaat edilen derslerin ücretlerinin yatırılması ve ders kayıtlarının kesinleştirilmesi

20.06.2016

24.06.2016

Yaz Okulu Eğitim-Öğretim dönemi

27.06.2016

12.08.2016

Yaz Okulu yarıyıl sonu final sınavları

15.08.2016

19.08.2016

 

 

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Kapsamında Üniversitemize Yerleşen Adayların Dikkatine-26.01.2016

ÖYP Lisansüstü Eğitim Tercihleri (02.02.2016)

"Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller" kapsamında, 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesi atanan araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için tercih işlemleri başlamıştır.

 

İlgili araştırma görevlileri tercihlerini 02.02.2016- 05.02.2016(saat 18:00) tarihine kadar yapabileceklerdir.

 

Tercih yapmak için tıklayınız.

 

Açıklamalar için tıklayınız.

 

2016 Bahar döneminde özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dallarının kontenjanlarıektedir.

 

 

 


 

ÖYP Başvuru Dilekçesi

ÖYP

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı