Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fakültemiz; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun 06 Temmuz 2018 tarih ve 30470 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/12001 sayılı kararı ile kurulmuştur. 

Daha önce Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu olarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun 02 Kasım 1996 tarih ve 22805 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10/10/1996 gün ve 96/8665 sayılı kararı ile kurulmuş ve 1997- 1998 eğitim-öğretim yılından itibaren Hemşirelik ve Ebelik bölümleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmüştür.

   

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı