KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

17 Kasım Dünya Prematüre Günü Bilgilendirmesi -17.11.2020

KSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik Bölümü

 

KÜÇÜK ELLER İLE HAYATA TUTUNAN BEBEKLER: PREMATÜRE BEBEKLER

17 KASIM DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ BİLGİLENDİRMESİ

 

Gebeliğin 37. haftasından önce gerçekleşen doğuma prematüre doğum denir. Bu şekilde erken doğan yenidoğan bebeklere ise prematüre bebek denir.

Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre; her 10 doğumdan birinde prematüre bebeğin dünyaya geldiği rapor edilmektedir. Prematüre bebek doğum nedenlerine bakıldığında; çoğul gebelikler(ikiz, üçüz bebekler),  gebelikte beslenme bozuklukları, düşük sosyo ekonomik düzey, 18 yaş altı ve 35 yaş üstü gebelikler, annenin sigara, alkol kullanımı, annenin hipertansiyon ve kalp gibi ciddi hastalıklarının olması yer almaktadır. Bu nedenler ile birlikte daha saymadığımız birçok nedenlerden dolayı Dünyada her yıl yaklaşık 15 milyon bebek zamanından önce dünyaya gelmektedir. Türkiye için ise yaklaşık 150 bin prematüre doğum olduğu bilinmektedir. Türkiye’de 2017 yılı bebek ölümlerinin %64.4’ünün yenidoğan döneminde olduğu bildirilmektedir. Bu bebekler anne karnındaki büyüme ve gelişmelerini henüz tamamlamadan dünyaya geldikleri için erken doğan, özellikle de çok erken doğan prematüre bebekler, genellikle karmaşık tıbbi problemlere sahiptir. Karşılaşılan tıbbi sorun ve komplikasyonlar bebekten bebeğe değişkenlik gösterir. Ancak bebek ne kadar erken doğarsa, komplikasyon riski de o kadar yüksektir. Günümüzde prematüre bebek bakımında en iyi kaliteli bakım, bebeğe daha az dokunarak, daha çok gözlem yapılması şeklindeki bireyselleştirilmiş bakımdır. Yine, ailelerin prematüre bebek bakımına yenidoğan yoğun bakım sürecinde aktif katılımının sağlanması önemli bir kaliteli bakım kriteridir.

 Bu şekilde kaliteli bakımı sunmak üzere düzenlenmiş ünitelerin kurulması, bu farkındalıkla eğitilmiş uzman hekim ve hemşirelerin yetişmesi, emek ve sorumluluk gerektiren bir süreçtir. Covid-19 pandemi sürecinde premetüre bebeklerin yaşatılması, olası enfeksiyonlardan ve Covid-19’dan korunması, enfeksiyona bağlı yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde uzun ve stresli yatışlarının kısaltılması ve ölüm oranlarının azaltılması çok önemlidir. Aynı zamanda aileler için de büyük bir özveri ve çaba gerektiren bu süreç zorlu ve uzun bir dönemi kapsamaktadır. Bugün 37. gebelik haftasından önce doğan minik bebeklerin varlığından toplumu haberdar etmek, onların farklı sorumlulukları olduğu konusunda toplumu bilgilendirmek,  farkındalığı arttırmak için oldukça önemli bir gün. Bu amaçla, her yıl 17 Kasım, “Dünya Prematüre Günü” olarak kutlanmaktadır. Mor rengin farkındalığında çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Bu kapsamda  KSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerimiz ve öğretim üyesi arkadaşlar bu minik savaşçıların ailelerine gerekli danışmanlık ve eğitim hizmeti vermeye hazırdır. Hayata pamuk ipliği ile bağlı olan bebeklerimizin bizlere ihtiyacı var…

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik  öğrencilerimizden 

ELİF YAKAR 4. Sınıf öğrencimiz 29 haftalık,

YAREN İNCEÇELİKLİ 3. Sınıf öğrencimiz 33 haftalık ve 

FERHAT ALTUN 3. Sınıf öğrencimiz 35 haftalık, prematüre olarak dünyaya gelen ve yaşama tutunmuş bebeklerdir. Sevgili Arkadaşlar yeniden hayata hoş geldiniz, iyi ki varsınız geleceğin hemşireleri….