KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tarihçe:                                                                                                                                                                    

Fakültemiz; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun 06 Temmuz 2018 tarih ve 30470 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/12001 sayılı kararı ile kurulmuştur. Daha önce Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu olarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun 02 Kasım 1996 tarih ve 22805 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10/10/1996 gün ve 96/8665 sayılı kararı ile kurulmuş ve 1997- 1998 eğitim-öğretim yılından itibaren Hemşirelik ve Ebelik bölümleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış ve Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüşene kadar da sürdürmüştür.                                                                                                                                                                                                                 

Misyon:                                                                                                                                                                              

Ulusal ve uluslararası mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış eğitim programları aracılığıyla, evrensel değerler ışığında, bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, ulusal ve evrensel insani değerlere saygılı, meslek alanında ki kalitesi ile gerekli ve yeterli bilgi ile beceriye sahip, yetkin profesyoneller yetiştirmektir.   

                                                                           

Vizyon:                                                                                                                         

Her yönüyle eksiksiz yetişmiş kendisi ve çevresine faydalı, içinde yaşadığı topluma yol gösterebilen, dünyayla entegre olabilecek çağdaş dimağları insanlık hizmetine sunan öncü eğitim kurumları arasında olmaktır.  

                                              


SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı