KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

KSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA GRUBU VE KOMİSYON LİSTESİ

Eğitim- Öğretim Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Mehtap SÖNMEZ                   Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Kevser IŞIK                               Üye

Dr.Öğr.Üyesi Eylem TOKER  Üye                  Üye

Öğr.Gör Tansel BEKİROĞLU ERGÜN          Üye

Öğr.Gör.Mehmet GÖĞREMİŞ                         Üye                                        

Öğrenci Disiplin Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Filiz TAŞ                                    Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Aysel BÜLEZ                               Üye

Öğr.Gör.Ruşen DARENDELİ                             Üye

Öğr.Gör.Nihal ALOĞLU                                    Üye

Öğr.Gör.Gülşah ÜNVER                                     Üye

Birim Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu

Öğr.Gör.Mine AKBEN                                  Başkan

Öğr.Gör.Merve GÜLPAK                                Üye                                         

Öğr.Gör.Deniz BATMAN                                Üye

İntibak Muafiyet Komisyonu

Ebelik Bölümü

Dr.Öğr.ÜyesiFiliz TAŞ                                    Başkan

Öğr.Gör.Tansel BEKİROĞLU ERGÜN            Üye

Öğr.Gör.Deniz BATMAN                                  Üye 

                                        

Hemşirelik Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Emine Derya İSTER                  Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Kevser IŞIK                                  Üye

Öğr.Gör.Merve GÜLPAK                                   Üye  

 

Fizyoterapi ve Reh. Bölümü 

Öğr.Gör.Mehmet GÖĞREMİŞ                         Başkan

Öğr.Gör.Gülşah ÜNVER                                     Üye

Yayın Komisyonu

Dr.Öğr.ÜyesiMehtap SÖNMEZ                    Başkan

Dr.Öğr.ÜyesiAysel BÜLEZ                             Üye

Öğr.Gör.Gülşah ÜNVER                                 Üye

Faaliyet Raporu ve Birim Kalite Komisyonu

Doç. Dr. Selma ATEŞ                                   Başkan

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet ÖZDEMİR                   Üye

Dr.Öğr.Üyesi Emine Derya  İSTER                Üye

Öğr.Gör.Nihal ALOĞLU                                Üye

Öğr.Gör.Mehmet GÖĞREMİŞ                        Üye

Öğr.Gör.Deniz BATMAN                               Üye

Öğr.Gör.Sümeyra TOPAL                               Üye

Fakülte Sekreteri Hüseyin MUSAOĞLU       Üye

Web Sayfası

Dr.Öğr.Üyesi. Aysel BÜLEZ                       Başkan

Öğr. Gör. A.Aslı OKTAY                               Üye

Öğr. Gör. Gülşah ÜNVER                              Üye

Fakülte Sekreteri Hüseyin MUSAOĞLU       Üye

Burs/Yardımlar Komisyonu

Dr.Öğr.Filiz TAŞ                                              Başkan

Öğr.Gör.Tansel BEKİROĞLU ERGÜN            Üye

Öğr.Gör.Feray DAL                                            Üye

Öğr.Gör.Mehmet GÖĞREMİŞ                           Üye

Dış İlişkiler(Yabancı Uyruklu/Erasmus/Farabi ve Özel Öğrenciler )

Hemşirelik Bölümü

Öğr.Gör.A.Aslı OKTAY                               Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Emine Derya  İSTER               Üye

Öğr.Gör.Ruşen DARENDELİ                        Üye

 

Ebelik bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Filiz TAŞ                                Başkan

Öğr.Gör.Deniz BATMAN                              Üye   

 

Fizyoterapi ve Reh. Bölümü 

Öğr.Gör.Gülşah ÜNVER                              Başkan

Öğr.Gör.Mehmet GÖĞREMİŞ                       Üye 

Bilimsel /Sosyal ve  Kültürel Faaliyetler Komisyonu

Ebelik Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Aysel BÜLEZ                            Başkan

Öğr.Gör.Tansel BEKİROĞLU ERGÜN           Üye

Öğr.Gör.Deniz BATMAN                                  Üye                               

 

Hemşirelik Bölümü  

Öğr.Gör.Sümeyra TOPAL                               Başkan

Öğr.Gör.Feray DAL                                           Üye

 

Fizyoterapi ve Reh. Bölümü 

Öğr.Gör.Mehmet GÖĞREMİŞ                        Başkan

Öğr.Gör.Gülşah ÜNVER                                    Üye

 

Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe Komisyonu

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet ÖZDEMİR                  Başkan

Dr.Öğr. Üyesi Aysel BULEZ                           Üye

Öğr.Gör.Mehmet GÖĞREMİŞ                        Üye

Fakülte Sekreteri Hüseyin MUSAOĞLU        Üye

Helitam  Program Koordinatörlüğü

Dr.Öğr.Üyesi Mehtap SÖNMEZ                    Başkan

Öğr.Gör.Mine AKBEN                                    Üye

Mezuniyet  Komisyonu

Ebelik Bölümü

Son sınıf Danışmaları                                       Başkan

Hemşirelik Bölümü

Tüm Akademik Personel                                  Başkan

Fizyoterapi ve Reh. Bölümü   

Son sınıf Danışmaları                                       Başkan

Mezunlar İzleme Komisyonu

Son Sınıf Danışmaları                                  Başkan

 

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı