KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri FakültesiDEKANIN MESAJI;                                                                                         

Fakültemiz; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun 06 Temmuz 2018 tarih ve 30470 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/12001 sayılı kararı ile kurulmuştur. Daha önce Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu olarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun 02 Kasım 1996 tarih ve 22805 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10/10/1996 gün ve 96/8665 sayılı kararı ile kurulmuş ve 1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren Hemşirelik ve Ebelik bölümleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış ve Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüşene kadar da sürdürmüştür.

Fakültemiz bünyesinde EBELİKHEMŞİRELİK, FİZYOTERAPİ ve REHABİLATASYON ile BESLENME ve DİYETETİK Bölümleri bulunmaktadır. Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası, lisansüstü eğitimlerine devam edebilmeleri için, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hastane Enfeksiyonları Hemşirelik Anabilim Dalı kurulmuş olup, lisansüstü eğitim verilmektedir. Ayrıca Ebelik, Hemşirelik ve Yoğun Bakım hemşireliği konusunda lisansüstü programlarının açılması için çalışmalarımız devam etmektedir.

Amacımız, Fakültemizi; Üniversitemizin stratejik planı doğrultusunda, alanında ülkemizde ki en önemli kurumlarından biri yapmak ve sağlık politikalarının oluşturulmasında etkin ve saygın bir kurum haline getirmektir. Öğrencilerimizin de toplumun değerlerine ve etik değerlere saygılı, elde ettiği bilgileri uygulayabilen, çözüm üretebilen, gelişime açık, lider vasıflı mezunlar olmasını sağlamaktır. Bu konuda yoğun emekleri ile katkı veren değerli öğretim elemanlarımıza ve idari personelimize yürekten teşekkür ediyorum.

 

 

Prof. Dr. Ayten OĞUZ

                                                                                                                                                                                                                                                          Dekan

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı