KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 T.C.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

WEB SAYFASI KOMİSYONUSıra No

Ünvanı

Adı Soyadı

Komisyon Görevi

 1

 Dr. Öğr. Üyesi.

  A. Aslı OKTAY                     

 Başkan

2

 Dr. Öğretim Üyesi

  Eda GANİYUSUFOĞLU                      

Üye

3

 Dr. Öğretim Üyesi

 Deniz AKYILDIZ

Üye

          4 Öğr. Gör. Gülşah ÜNVER                   Üye 

5

 Fakülte Sekreteri

  Hüseyin MUSAOĞLU

ÜyeSAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı