KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fakültemiz Ebelik Bölümü tarafından, Covid 19 Pandemisinde Staj Ve Uygulamalarda Enfeksiyon Kontrol Tedbirleri Konulu Seminer Düzenlendi.-17.03.2021


Fakültemiz Ebelik Bölümü tarafından düzenlenen Covid 19 Pandemisinde Staj Ve Uygulamalarda Enfeksiyon Kontrol Tedbirleri Konulu çevrim içi Seminer Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirildi, seminere Fakültemiz yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katılırken, açılış konuşmasını Dekanımız  Prof. Dr. Deniz Tuncel Berktaş yaptı. Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Selma ATEŞ tarafından aşağıdaki bilgiler aktarıldı. 

Enfekte veya kolonize hastalardan diğer hastalara, ziyaretçilere ve sağlık personeline mikroorganizmaların bulaş riski olmaktadır. Sağlık çalışanlarının hem kendi sağlığını koruması hem de diğer hastaların enfekte olmasını engellemek için sağlık bakım hizmeti verirken mesleki risklere karşı korunması konusunda gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.  Hastanedeki günlük faaliyetleri sırasında hastalarla ve hastaların kan ve vücut sıvılarıyla temas etme ve enfekte hastaların bulunduğu ortamlardaki havayı teneffüs etme ihtimali olan sağlık personelinin tamamı bulaşıcı hastalıklar açısından yüksek risk altındadır. Bunun gibi kesici-delici tıbbi aletler hem hastane personeli hem de hastalar için önemli oranda enfeksiyon riski taşımaktadır. Günümüzde COVID-19 pandemisi nedeniyle COVID-19 bulaş  riski de  devam etmektedir. Pandeminin kontrol edildiği bu dönemde diğer sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç giderek artmıştır. Yeni normalleşme ile birlikte hastanelerde pandeminin devam ettiği dikkate alınarak diğer sağlık hizmetlerinin de başlaması kaçınılmazdır. Bu durum COVID-19 olan ve olmayan hastalara aynı sistem içinde hizmet verilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Yeni normalleşme ile beraber enfeksiyon kontrol yöntemlerinin bilinmesi ve uyulması hem sağlığımız hem de bulaşın azaltılması için önemlidir.  Bu dönemde enfeksiyon kontrol yöntemlerinin tüm sağlık çalışanları tarafından bilinmesi ve uygulanması önem arz etmektedir.