KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fakültemiz Hemşirelik Bölümü Tarafından ''Hemşirelik Uygulamalarında Etik ve Yasal Sorumluluklar'' Konulu Söyleşi Düzenlendi.-01.04.2021

Fakültemiz Hemşirelik Bölümü tarafından “Hemşirelik Uygulamalarında Etik ve Yasal Sorumluluklar” konulu söyleşi Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirildi, söyleşiye Fakültemiz yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katılırken, açılış konuşmasını Dekanımız  Prof. Dr. Deniz Tuncel Berktaş yaptı. Seminerde  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürkan SERT ve Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zekiye TURAN tarafından  aşağıdaki bilgiler aktarıldı.

Hemşirelikte etik kurallar 20 yy. başından itibaren önem kazanmıştır. Etik ahlaki değerlere yönelik kuramsal yaklaşımlar ortaya koyan bir bilim olup, çeşitli olaylar karşısında hangi davranışın iyi, kötü doğru, yanlış olduğunun değerlendirildiği bir bilim dalıdır. Etik ilkeler, niyet ve eyleme yön veren temel ve net ahlaki doğrulardır. Bu ilkeler, hemşirelerin, mesleğinin ahlaki yönünün farkında olmasında, ahlaki duyarlılık geliştirebilmesinde ve klinik uygulamalarda sorumluluklarını daha iyi kavrayarak topluma yeterli ve kaliteli bakım sunmalarında rehberlik sağlar. Hemşirelerin görevlerini yerine getirirken; zarar vermeme-yararlılık, bireye saygı, adalet ve eşitlik, mahremiyet ve gizlilik etik ilkelerine uymaları gerekir.

Göreve yeni başlayacak hemşirelik öğrencilerimizin uygulamalarda etik açıdan doğruyu yapmalarını yönlendirebilecek yaşanmış örnekler ve sorularla çok keyifli ve dolu dolu geçen etkinliğimiz gelen talepler üzerine KSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi youtube kanalından da paylaşıldı.