KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

KSÜ SBF Ebelik Bölümü Uygulamalı Dersler ve Stajlar Değerlendirme Toplantısı -12.01.2024

      Deprem sonrası uzaktan eğitim sürecinde ebelik eğitiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, Uygulamalı derslerin ve ders içi laboratuvar uygulamalarının değerlendirilmesi; yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ve Klinik/hastane uygulamaların değerlendirilmesi; yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri'' konuları doğrultusunda ebelik lisans öğrencileri ile üç oturum tartışma şeklinde toplantı ile ebelik bölümü öğretim elemanlarıyla toplantı yapılacaktır. Yine dış paydaşlarla kurumlarında toplantılar yapılarak klinik uygulama süreçleri değerlendirilecektir. Yapılan toplantı sonuçları bölüm olarak incelenecek ve rapor haline getirilecektir. Bu doğrultuda gerekirse yeni dönem ders yürütme süreçleri revize edilecektir.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı